BoardPacks - Decisions module

Op iedere plek beslissingen nemen

Neem beslissingen in een online werkruimte waar alle beschikbare informatie doorgenomen kan worden, online besproken kan worden met collega’s en vervolgens kan een stem uitgebracht worden zonder in dezelfde ruimte te zijn als anderen die ook moeten beslissen. Door de mogelijkheid online beslissingen te nemen, verlaagt u het effect van ‘gezamenlijk denken’ en verhoogt u de reactive.

Veel bedrijven zijn nu internationaal en hebben kantoren of medewerkers op verschillende locaties. Door een online beslissingsruimte kunnen groepsbeslissingen eenvoudiger genomen worden.