Website gebruiksvoorwaarden

  1. Voorwaarden

Door toegang te nemen tot deze website, gaat u akkoord, gebonden te zijn met deze website Algemene Voorwaarden, alle van toepassing zijnde wetten en regels, en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, bent u verboden om gebruik te maken of toegang te nemen tot deze site. De materialen op deze website worden beschermd door auteursrecht en merkenrecht.

  1. Gebruik Licentie

De toestemming wordt verleend om tijdelijk een ‘alleen kijken’ exemplaar van de materialen (informatie of software) te downloaden op de website van eShare voor persoonlijk, niet-commerciële short-term viewing.  Dit is de toekenning van een licentie, geen overdracht van de titel, en onder deze licentie mag u niet:

  • wijzigen of kopiëren van de materialen;
  • gebruik maken van de materialen voor commerciële doeleinden, of voor een publiek getoond worden (commercieel of niet-commercieel);
  • proberen te decompileren of reverse engineering van elke software op de website van eShare;
  • verwijderen van eventueel auteursrecht of andere eigendomsrechten notaties van de materialen; of
  • overdrachen van de materialen aan een andere persoon of “spiegelen” van de materialen op een andere server.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze restricties schend en kan door eShare op elk moment worden beëindigd. Bij het beëindigen van uw kijkervaring van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen, in elektronische of gedrukte vorm in uw bezit, vernietigen.

  1. Disclaimer

De materialen op de website eShare’s worden geleverd “as is”, dus zonder verdere bewerking. eShare geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief zonder beperking, geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of andere schending van rechten. Verder geeft eShare geen garanties of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten, of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar Internet website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites in gelinkd met deze site.

  1. Beperkingen

In geen geval zal eShare of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor het verlies van gegevens of winst, of als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering), die voortvloeien uit het gebruik of het onvermogen hiervan om de materialen op eShare internetsite te gebruiken, zelfs als eShare of een eShare gemachtigde mondeling of schriftelijk is medegedeeld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen van impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

  1. Revisies en Errata

De materialen op de website van eShare’s kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. eShare garandeert niet dat alle materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. eShare kan de informatie op haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. eShare maakt echter, geen verplichting om de materialen te updaten.

  1. Links

eShare has not reviewed all of the sites linked to its Internet website and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by eShare of the site. Use of any such linked website is at the user’s own risk.

  1. Website Gebruiksvoorwaarden Modificaties

eShare kan deze voorwaarden voor het gebruik van haar website op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord gebonden te zijn, met de dan geldende versie van deze Algemene Voorwaarden.

  1. Bepalende Wet

Elke claim met betrekking tot de website van eShare wordt volgens de Britse wet behandeld, zonder verwijzing naar het conflict van wettelijke bepalingen.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website.